Formules voor omtrek en oppervlakte > Oppervlakte van vierhoeken
1234567Oppervlakte van vierhoeken

Testen

Opgave 19

Een rechthoek van metalen strips is te vervormen tot een parallellogram. Zie de figuur.

Alle mogelijke figuren die ontstaan bij het vervormen van deze rechthoek, hebben dezelfde omtrek. Hebben ze ook dezelfde oppervlakte? Licht je antwoord toe.

Opgave 20

Bereken de totale oppervlakte in roostereenheden van deze figuur.

Opgave 21

Bij een bepaalde vlieger is de ene diagonaal vier maal zo lang als de kortste diagonaal `k` .

a

Geef de formule voor de oppervlakte van zo'n vlieger.

b

Hoe lang is de langste diagonaal van zo'n vlieger als de oppervlakte ervan `50` is?

verder | terug