Formules voor omtrek en oppervlakte > Oppervlakte van vierhoeken
1234567Oppervlakte van vierhoeken

Toepassen

Dit is een huis met een zogenaamd "mansardedak" . Zo'n dak is bedacht om de verdieping van het huis over een grotere breedte beloopbaar te maken. De zijgevel van dit huis heeft de vorm van een lijnsymmetrische vijfhoek.

Er bestaan meer gevels met bijzondere vormen. Bij het bouwen van zo'n huis wil je vooraf weten hoeveel bakstenen er voor de buitengevels nodig zijn. Dat kun je bepalen door de oppervlakte van de gevels te berekenen en de oppervlakte aan ramen en deuren er weer af te halen. Die oppervlakte bereken je door de gevel in driehoeken en/of vierhoeken te verdelen...

Opgave 15Aantal bakstenen schatten
Aantal bakstenen schatten

Ga uit van een baksteen die de vorm van een balk heeft met een lengte van 180 mm, een breedte van 85 cm en een hoogte van 65 cm. Bij het metselen van een gevel zie je (behalve langs de randen) alleen de lengte en de hoogte van elk baksteen. De grootte van elke baksteen kan lichtjes variƫren en de vorm ervan is niet altijd even regelmatig. Dat wordt opgevangen door de voegen in het metselwerk. Neem aan dat de voeg rondom ongeveer 1 cm breed is. Dan krijgt elke baksteen een lengte van 190 mm en een hoogte van 75 mm.

a

Leg uit dat je ongeveer 85 van die bakstenen nodig hebt voor 1 m2?

b

De gevel van een huis met een mansardedak is een symmetrische vijfhoek zoals die hiernaast. De afmetingen zijn gegeven in cm. Hoeveel stenen zijn er ongeveer nodig voor deze gevel?

Opgave 16Glas voor de kas
Glas voor de kas

Je ziet hier een bijzondere plantenkas. De afmetingen zijn weer in cm gegeven. De kas heeft de vorm van een symmetrisch prisma en de bodem is uiteraard niet van glas.

Bereken de totale hoeveelheid glas die voor deze plantenkas nodig is.

verder | terug