Formules voor omtrek en oppervlakte > Oppervlakte van vierhoeken
1234567Oppervlakte van vierhoeken

Verwerken

Opgave 9

Hier zie je drie vierhoeken.

Bereken van deze vierhoeken de oppervlakte.

Opgave 10

Uit een rechthoekige plank met een breedte van 20 cm worden drie vierhoeken en een driehoek gezaagd. Deze vier figuren vormen samen de helft van de oppervlakte van de plank.

a

Bereken van elk van deze vier figuren de oppervlakte.

b

Hoe lang is deze plank?

Opgave 11

Een rechthoek van metalen strips is te vervormen tot een parallellogram. Zie de figuur.

Alle mogelijke figuren die ontstaan bij het vervormen van deze rechthoek, hebben dezelfde omtrek. Hebben ze ook dezelfde oppervlakte? Licht je antwoord toe.

Opgave 12

In een rechthoekig assenstelsel zijn de punten A ( -3 , -3 ) , B ( 2 , -3 ) en C ( 4 , 4 ) gegeven.

a

A, B en C zijn de hoekpunten van parallellogram A B C D. Geef de coördinaten van punt D en bereken de oppervlakte van dit parallellogram.

b

A, B en C zijn de hoekpunten van trapezium A B C D waarvan C D = 9 en C D / / A B . Geef de coördinaten van punt D en bereken de oppervlakte van dit trapezium.

c

Je kunt met de gegevens uit b ook een trapezium A B D C maken. Welke coördinaten heeft punt D in dit geval? En welke oppervlakte heeft dit trapezium?

d

A, B en C zijn de hoekpunten van vlieger A B C D. Geef de coördinaten van punt D en bereken de oppervlakte van deze vlieger.

Opgave 13

Hier zie je een staalplaat waarvan de onderkant en de bovenkant evenwijdig lopen. Alle maten zijn in cm.

Bereken de oppervlakte van deze staalplaat.

Opgave 14

Bekijk het parallellogram A B C D .

Bereken de afstand van punt B tot lijnstuk C D, dus de hoogte B F .

Opgave 15

Van een vierkant is de lengte d van een diagonaal gegeven.

a

Stel een formule op voor de oppervlakte van zo'n vierkant.

b

Bereken de oppervlakte van zo'n vierkant als d = 3 .

c

Hoe lang zijn de diagoalen van een vierkant met een oppervlakte van 32 eenheden?

verder | terug