Formules voor omtrek en oppervlakte > Oppervlakte van vierhoeken
1234567Oppervlakte van vierhoeken

Voorbeeld 1

Bereken de oppervlakte van dit parallellogram.

> antwoord

Voor de oppervlakte van een parm geldt:

opp ( parm ) = basis hoogte

Hier is basis = 1,9 m en hoogte = 1,3 m. Dus is de oppervlakte van het parm: 1,9 1,3 = 2,47  m2.

Wil je liever de formule voor de oppervlakte van een parm niet onthouden, dan kun je de figuur ook verdelen in twee driehoeken. Beide driehoeken A B D en B C D hebben dezelfde hoogte ( 1,3 m) en een even grote basis ( 1,9 m). Ga na dat je zo dezelfde oppervlakte vindt.

Opgave 3

Bereken van deze parallellogrammen de oppervlakte.

Opgave 4

Bekijk de vier parallellogrammen hieronder.

a

Bepaal de oppervlakte van parallellogram I.

b

Bepaal ook de oppervlakte van de andere drie parallellogrammen.

c

Welk van deze parallellogrammen heeft de grootste omtrek?

verder | terug