Formules voor omtrek en oppervlakte > Oppervlakte van vierhoeken
1234567Oppervlakte van vierhoeken

Voorbeeld 2

Bereken de oppervlakte van deze vlieger.

> antwoord

Vlieger A B C D bestaat uit vier rechthoekige driehoeken:

  • opp ( A B S ) = 1 2 40 30 = 600

  • opp ( A S D ) = opp ( A B S ) = 600

  • opp ( B C S ) = 1 2 30 25 = 375

  • opp ( D S C ) = opp ( B C S ) = 375

De oppervlakte van de vlieger is daarom 1950 eenheden.

Opgave 5

Bereken van deze vlieger en deze ruit de oppervlakte.

Opgave 6

Bekijk de vlieger hiernaast.

a

Laat zien waarom de oppervlakte van deze vlieger gelijk is aan 1 2 p q .

b

Geldt deze formule voor de oppervlakte van een vlieger voor elke vlieger? Dus ook voor een ruit bijvoorbeeld?

verder | terug