Formules voor omtrek en oppervlakte > Oppervlakte van vierhoeken
1234567Oppervlakte van vierhoeken

Voorbeeld 3

Bereken de oppervlakte van dit trapezium.

> antwoord

Het trapezium A B C D bestaat uit twee driehoeken met gelijke hoogte:

  • opp ( A B D ) = 1 2 1,9 1,3 = 1,235 m2.

  • opp ( B C D ) = 1 2 1,1 1,3 = 0,715 m2.

De oppervlakte van het trapezium is 1,95 m2.

Opgave 7

Bekijk de berekening van de oppervlakte van het trapezium in Voorbeeld 3.

a

Teken zelf zo'n trapezium met daarin de hoogtes van beide driehoeken waarin het wordt verdeeld aangegeven.

b

Je kunt de oppervlakte van dit trapezium ook berekenen door diagonaal A C te trekken. Laat zien, dat je dan dezelfde oppervlakte krijgt.

Opgave 8

Hier zie je een trapezium. Als de twee evenwijdige zijden en de afstand tussen die twee zijden is gegeven, kun je de oppervlakte ervan berekenen.

a

Laat zien, dat de oppervlakte van dit trapezium gelijk is aan 1 2 ( a + b ) h .

b

Bereken met behulp van de bij a gevonden oppervlakteformule de oppervlakte van het trapezium uit Voorbeeld 3.

c

Teken zelf een trapezium waarvan de afstand tussen beide evenwijdige zijden niet binnen het trapezium valt. Kun je nog steeds met dezelfde formule de oppervlakte van zo'n trapezium berekenen?

verder | terug