Formules voor omtrek en oppervlakte > Omtrek cirkel
1234567Omtrek cirkel

Verkennen

Opgave V1

Gebruik een meetlint en zoek minstens vier cilindervormige voorwerpen. Het gaat er om dat je de omtrek en de diameter van de grondcirkel kunt opmeten.

a

Meet van elk van je voorwerpen de omtrek en de diameter van de grondcirkel. Maak er een overzicht van.

b

Bereken bij elk van deze voorwerpen de deling omtrek / diameter.

c

Als het goed is vind je bij b telkens ongeveer hetzelfde getal. Hoe groot is dat getal ongeveer?

verder | terug