Formules voor omtrek en oppervlakte > Omtrek cirkel
1234567Omtrek cirkel

Verwerken

Opgave 11

Bereken de omtrek van een cirkelsector met een straal van `20` cm en een hoek van `32` °. Geef je antwoord in centimeters en rond af op één decimaal.

Opgave 12

Op een spaak van een fietswiel zit een vlieg, op een andere spaak zit een mug. De vlieg zit `10` cm van de as, de mug `30` cm. Het wiel draait precies één keer rond, zodat de vlieg en de mug allebei een cirkel draaien.

Hoeveel gehele centimeters is de cirkel van de mug groter dan die van de vlieg?

Opgave 13

Ga ervan uit dat de aarde precies bolvormig is en dat de omtrek `40000` km is.

a

Bereken de straal van de aarde in gehele kilometers nauwkeurig.

b

Stel je voor dat om de evenaar een touw is gespannen. Als je dat touw nu overal op de evenaar op `1` meter boven het aardoppervlak wilt bevestigen, hoeveel extra meter touw heb je dan nodig? Rond af op gehele meters.

Opgave 14

De grote wijzer van een kerkklok is `1,5` m lang.

a

Bereken de lengte van de weg die de punt van de wijzer in een kwartier aflegt in meters nauwkeurig.

b

Legt de wijzerpunt in een jaar tijd ongeveer `100` km af? Licht je antwoord toe.

Opgave 15

Je ziet een blik sardines. In het bovenaanzicht van het blik staan de afmetingen. De afgeronde hoeken zijn kwartcirkels. De lijnstukken zijn evenwijdig of loodrecht op elkaar.

Bereken de omtrek van de bovenkant van zo'n sardineblik in centimeters nauwkeurig.

Opgave 16

Jan fietst elke dag `4,2` km van huis naar school. Stel je voor dat bij elke omwenteling van zijn trappers ook zijn wiel precies één keer ronddraait. De diameter van zijn fietswiel is `71` cm.

Hoe vaak gaan zijn trappers dan rond op weg van huis naar school? Rond af op gehele omwentelingen.

Opgave 17

Dit is het bovenaanzicht van zeven gelijke tafeltennisballetjes die precies binnen een grote cirkelvormige doos passen. Elk balletje heeft een omtrek van `125,7` mm.

Hoe groot is de omtrek van het bovenaanzicht van de doos afgerond op gehele millimeters?

Opgave 18

Een taart wordt in negen gelijke punten verdeeld. De totale omtrek van een bovenaanzicht van elke punt bedraagt `20` cm. Bereken de straal van de gehele taart in centimeters nauwkeurig.

Opgave 19

Deze figuur bestaat uit delen van cirkels die om een vierkant zijn geplaatst. De totale omtrek is  `235,5` cm. Bereken de zijden van het vierkant in centimeters nauwkeurig.

verder | terug