Formules voor omtrek en oppervlakte > Omtrek cirkel
1234567Omtrek cirkel

Voorbeeld 1

Bereken de omtrek van een cirkel met een straal van `5` cm in één decimaal nauwkeurig.

> antwoord

Voor de omtrek van cirkel geldt: omtrek (cirkel) `=π*` diameter

Hier is de diameter `d=2*5=10` cm.
Dus is de omtrek van de cirkel: `π*d=π*10 ≈31,4` cm.

Voor een cirkel met diameter `d` en straal `r` geldt: `d=2 r` .
De formule voor de omtrek van een cirkel kun je daarom ook schrijven als omtrek (cirkel) `=π*2r=2 πr` .

Ga na dat je met deze formule dezelfde omtrek vindt voor de gegeven cirkel.

Opgave 6

Bekijk de berekening van de omtrek van de cirkel in het voorbeeld.

a

Voer zelf de berekening uit en controleer de afronding.

b

In het voorbeeld staat nog een tweede formule voor het berekenen van de omtrek van een cirkel. Bereken de omtrek van de cirkel ook met die formule.

c

Bereken de omtrek van een cirkel met een diameter van `25` cm. Rond af op twee decimalen.

d

Bereken de omtrek van een cirkel met een straal van `25` cm. Rond af op twee decimalen.

Opgave 7

Het binnengebied van deze rotonde is zuiver cirkelvormig. De diameter daarvan is `20` meter.

a

Bereken de omtrek van het binnengebied van deze rotonde. Rond af op één decimaal.

In het cirkelvormige binnengebied van de rotonde ligt een cirkelvormig grasperk met een straal van `4` meter. Op de rand van dat grasperk worden rozen geplant. De afstand tussen (de middens van) twee rozenstruikjes wordt `60` centimeter.

b

Hoeveel struikjes zijn er voor nodig?

verder | terug