Formules voor omtrek en oppervlakte > Omtrek cirkel
1234567Omtrek cirkel

Voorbeeld 2

Bereken de straal van een cirkel met een omtrek van `10` cm in millimeters nauwkeurig.

> antwoord

Voor de omtrek van een cirkel geldt: omtrek (cirkel) `=2πr`

Hier is de omtrek `10` cm.
Dus geldt voor de straal `r` van de cirkel: `2πr=10` cm

De straal is daarom: `10 /(2π)≈1,6` cm

Opgave 8

Bekijk de berekening van de straal van een cirkel met een gegeven omtrek in het voorbeeld.

a

Bereken de straal van een cirkel met een omtrek van `25` cm in twee decimalen nauwkeurig.

b

Bereken nu de diameter van een cirkel met een omtrek van `30` cm in twee decimalen nauwkeurig.

Opgave 9

Het binnengebied van een rotonde is zuiver cirkelvormig. Langs de rand van dit binnengebied staan `200` rozenstruiken met een onderlinge afstand tussen de middens van `0,55` m.

a

Hoeveel meter is de omtrek van deze rotonde (ongeveer)?

b

Bereken de straal van deze rotonde. Rond af op één decimaal.

Opgave 10

In de figuur zie je een vierkant met zijden van `20` cm met halve cirkels eromheen. Bereken de omtrek van de gehele figuur in centimeters nauwkeurig.

verder | terug