Formules voor omtrek en oppervlakte > Omtrek cirkel
1234567Omtrek cirkel

Testen

Opgave 21

De omtrek van een bloempot is circa `68` cm.

a

Bereken de diameter van deze bloempot in cm, in mm nauwkeurig.

b

Hoe groot is de straal van deze bloempot in cm, in mm nauwkeurig?

Opgave 22

Je hebt een cilindervormige pedaalemmer gekocht met een diameter van `25` cm. Nu wil je vuilniszakken kopen die precies om de bovenkant van de pedaalemmer passen. Op de verpakking daarvan staat meestal alleen aangegeven welke hoogte en breedte de vuilniszak heeft in zijn platte, rechthoekige vorm. Bereken welke breedte van de vuilniszak je nu nodig hebt. Geef je antwoord in cm op één decimaal nauwkeurig.

verder | terug