Formules voor omtrek en oppervlakte > Oppervlakte cirkel
1234567Oppervlakte cirkel

Verkennen

Opgave V1

Je ziet hier hoe een cirkel met een straal van 3 cm in 36 sectoren. Vervolgens kun je om de oppervlakte van deze cirkel te schatten die sectoren in de vorm van een "parallellogram" leggen.

a

Waarom staat hier het woord "parallellogram" tussen aanhalingstekens?

b

De hoogte van het parallellogram is gelijk aan de straal van de cirkel. Hoe lang is de basis?

c

Hoe groot is de oppervlakte van het "parallellogram" ?

d

Hoe groot is de oppervlakte van de cirkel dus? Benader deze oppervlakte in mm2 nauwkeurig.

Opgave V2

Bekijk nog eens hoe in de vorige opgave de oppervlakte van een cirkel werd geschat.

a

Waarom is de basis van het "parallellogram" niet precies de halve omtrek van de cirkel?

b

Hoe kun je dat verschil tussen de basis van het parallellogram en de halve omtrek van de cirkel kleiner maken?

c

Je hebt nu een cirkel met straal r. En je verdeelt hem in zoveel sectoren dat je er een parallellogram met een hoogte van r en een basis van π r kunt leggen. Hoe groot wordt de oppervlakte van die cirkel?

verder | terug