Formules voor omtrek en oppervlakte > Eenheden
1234567Eenheden

Voorbeeld 1

De tijd is een speciale grootheid: de eenheid van tijd is de seconde, maar je spreekt niet van een decaseconde om `10` seconden of een kiloseconde om `1000` seconden aan te geven. Voor grotere tijdseenheden gebruik je namen als:

  • minuut: `1` minuut `= 60` seconden `= 60` s

  • uur: `1` uur `= 60` minuten `= 60 * 60` seconden `= 3600` s

  • dag: `1` dag `= 24` uur `= 24 · 60` minuten `= 24 · 3600` seconden `= 86400` s

En dan zijn er nog meer begrippen: een etmaal ( `1` dag), de maand (tussen de `28` en de `31` dagen), het jaar (ongeveer `365` dagen), de eeuw ( `100` jaar). Dit is cultureel bepaald en daarom niet overal hetzelfde.

Kleinere tijdseenheden zijn: de tiende seconde, de honderdste seconde, de milliseconde (duizendste seconde), enzovoort.

Opgave 4

De omtrek van de aarde is `40000` km.

a

Je fietst gemiddeld `20` km in een uur. Hoeveel dagen en uren doe je over deze afstand?

b

Stel je voor dat je met een raket zo snel zou kunnen gaan dat je de omtrek van de aarde in `1` uur aflegt. De afstand tot de planeet Mars is vanaf de aarde ongeveer `56` miljoen km. Hoeveel dagen en uur doe je daar over?

Opgave 5

De gemiddelde afstand van de Aarde tot de Zon wordt de astronomische eenheid AE genoemd. `1` AE is ongeveer `150` miljoen km.

a

De planeet Mars heeft een gemiddelde afstand van `228` mln km van de Zon. Hoeveel AE is dat?

b

Neptunus is de planeet in ons zonnestelsel die het verst van de Zon af staat, gemiddeld maar liefst ongeveer `30` keer zover als de Aarde. Hoeveel km staat Neptunus ongeveer van de Zon af? Geef je antwoord in miljoenen km.

De lichtsnelheid is ongeveer `300000` km/s.

c

Hoeveel minuten en seconden is het zonlicht onderweg naar de Aarde?

Een lichtjaar is de afstand die het licht in `1` jaar aflegt.

d

Hoeveel km is dat? Geef je antwoord in wetenschappelijke notatie, in één decimaal nauwkeurig.

e

En hoeveel AE is dat? Rond af op helen.

Alpha Centauri is de helderste ster in het sterrenbeeld Centaur (Centaurus).
Van alle sterren bevinden de Centaur-sterren zich het dichtst bij ons zonnestelsel. Hun gemiddelde afstand tot de zon bedraagt 4,36 lichtjaar.

f

Hoeveel km is Alpha Centauri van onze zon verwijderd? Neem aan dat het licht met een snelheid van `300000` km per seconde gaat. Geef je antwoord in wetenschappelijke notatie, in één decimaal nauwkeurig.

Opgave 6

De tijdrekening heeft zijn eigen systeem.

a

Hoeveel ms gaan er in `1` dag?

b

Hoeveel dagen, uren, minuten en seconden zou `1` megaseconde moeten zijn?

verder | terug