Formules voor omtrek en oppervlakte > Eenheden
1234567Eenheden

Voorbeeld 2

Het omrekenen van eenheden komt veel voor.
Je ziet een paar voorbeelden:

 • Van liter naar m3:
  `1` L `= 1` dm3 `= 1` dm `* 1` dm `* 1` dm `= 0,1` m `* 0,1` m `* 0,1` m
  `= 0,001` m3

 • Van centiliter naar cm3:
  `1` cL `= 0,01` L `= 0,01` dm3 `= 0,01 * 1000` cm3 `= 10` cm3

 • Van milliliter naar cm3:
  `1` mL `= 0,001` L `= 0,001` dm3 `= 0,001 * 1000` cm3 `= 1` cm3

 • Van Gb naar Mb:
  `1` Gb `= 10^12` b `= 10^3 * 10^6` b `= 1000` Mb

 • Van kg naar mg:
  `1` kg `= 1000` g `= 10000` dg `=100000` cg `=1000000` mg

 • Van m3 naar cm3:
  `1` m3 `= 10^2` cm `* 10^2` cm `* 10^2` cm `= 10^6=1000000` cm3

 • Van m3 naar km3:
  `1` m3 `= 0,001` km `* 0,001` km `* 0,001` km `= 0,000000001` km3

Opgave 7

In het voorbeeld zie je enkele voorbeelden van het omrekenen van eenheden.

a

Hoeveel cm3 is `1` dL?

b

Een "ons" is een oude benaming voor `1` hg. Hoeveel g is dat?

c

Hoeveel L gaan er in `1` m3?

d

Een "are" is `1` dam2. Hoeveel m2 is `1` hectare ( "hecto-are" )?

Opgave 8

Vul in.

a

`0,013` m3 `=` ... L

b

`12` nm `=` ... cm

c

`3,15` ha `=` ... m2

d

`0,31` hL `=` ... cm3

e

`125` mL `=` ... m3

f

`0,95` Tb `=` ... Mb

verder | terug