Formules voor omtrek en oppervlakte > Eenheden
1234567Eenheden

Uitleg

Je hebt leren werken met maten voor lengte, oppervlakte en inhoud. Maar er zijn veel meer grootheden  die je kunt meten. Bijvoorbeeld: tijd, snelheid, lichtsterkte, grootte van computerbestanden, geluidssterkte, enzovoort.
In het S.I.-stelsel zijn alle gebruikte grootheden met hun eenheden vastgelegd.

grootheid letter eenheid symbool
lengte, omtrek `l` , `P` meter m
oppervlakte `A` vierkante meter m2
inhoud, volume `I` , `V` kubieke meter
liter
m3
L ( `1` L = `0,001` m3)
massa `m` gram g
tijd `t` seconde s
temperatuur `T` graden Celsius °C
snelheid `v` meter per seconde m/s
bestandsgrootte byte b

Eenheden die zijn samengesteld uit meer dan één eenheid (zoals m/s), noem je samengestelde eenheden.

Zoals je in het eerste leerjaar hebt gezien, gebruik je voorvoegsels om tienvouden van die eenheden aan te geven. Je hebt al leren werken met de voorvoegsels deci, centi, milli, deca, hecto en kilo. Maar er zijn er nog meer!
De belangrijkste voorvoegsels zijn:

voorvoegsel afkorting betekenis macht voorvoegsel afkorting betekenis macht
deci d tiende `10^(text(-)1)` deca da tiental `10^1`
centi c honderdste `10^(text(-)2)` hecto h honderdtal `10^2`
milli m duizendste `10^(text(-)3)` kilo k duizendtal `10^3`
micro µ miljoenste `10^(text(-)6)` Mega M miljoen `10^6`
nano n miljardste `10^(text(-)9)` Giga G miljard `10^9`
pico p biljoenste `10^(text(-)12)` Tera T biljoen `10^12`

Zo is `1` µm `= 1` micrometer `=10^(text(-)6)` m `=0,000001` m.
Zo is `1` ns `= 1` nanoseconde `=10^(text(-)9)` s `=0,000000001` s.
Zo is `1` Tb `= 1` Terabyte `=10^12` b `=1000000000000` b.

Opgave 1

Bekijk in de uitleg enkele veel voorkomende eenheden en hun voorvoegsels. Leer vooral die voorvoegsels en hun betekenis goed uit je hoofd.

a

Stel: je hebt `1` Mg. Van welk woord is  "M"  de afkorting? Let op de hoofdletter!

b

Je weet nu waar het voorvoegsel "M"  voor staat. Maar wat betekent het? Bekijk eventueel de tabel in de uitleg. 

c

En hoeveel kg is `1` Mg? Geef je antwoord als getal zonder voorvoegsel.

d

Hoeveel mg is `1` Mg? Schrijf je antwoord zo kort mogelijk.

e

In de praktijk wordt voor Mg het woord "ton" gebruikt. Hoeveel kg is een megaton? Schrijf je antwoord zo kort mogelijk.

Opgave 2

Elke liter water weegt `0,998` kg.

a

Hoeveel g weegt `1` mL water? Geef je antwoord in decimalen.

b

Een liter zeewater weegt ongeveer `1,024` kg. Je mengt een liter zeewater met een liter water en haalt daar `1` mL gemengd water uit. Hoeveel g weegt die mL? Geef een exact antwoord.

Opgave 3

In de nanotechnologie wordt gewerkt met afstanden van nanometers.

Hoeveel mm is `3,1` nm? Geef je antwoord zonder machten, dus als normaal decimaal getal.

verder | terug