Formules voor omtrek en oppervlakte > Totaalbeeld
1234567Totaalbeeld

Toepassen

Opgave 15Ganzenbord
Ganzenbord

Het ganzenbordspel is al heel oud. Het speelveld is een rij vakjes begrensd door rechte lijnen en halve cirkels. Hieronder zie je een mogelijk speelveld, de vakjes 1 tot en met 62 zijn niet aangegeven. Je moet met je gans van "START" naar vak 63 zien je komen. Alle vakjes die je passeert zijn even breed, namelijk `5` cm. Verdere afmetingen zie je in de figuur.

a

Stel je voor dat je telkens precies over het midden van de vakjes beweegt. Hoe lang is dan de route van "START" naar de finish in vak 63?

b

Bereken ook de oppervlakte van het speelveld (de vakken 1 tot en met 63).

Opgave 16Overlappende cirkels
Overlappende cirkels

In een vijver liggen twee ronde bladeren van een waterplant. Het éne blad heeft een straal van `4` dm, het andere van `8` dm. Het kleine ligt met de helft van zijn oppervlakte op het grote blad.

Welk percentage van het grote blad wordt door het kleine blad bedekt?

verder | terug