Meetkundige berekeningen > Pythagoras
1234567Pythagoras

Inleiding

Pythagoras

Vanuit de oppervlakte van een vierkant kun je met behulp van worteltrekken berekenen hoe lang de zijden ervan zijn. Al eeuwen geleden ontdekte de mens dat je dit kunt toepassen op het berekenen van lengtes. Er ontstond een regel die later de stelling van Pythagoras is genoemd, naar de beroemde wijsgeer Pythagoras uit de Griekse oudheid.

Je leert in dit onderwerp:

  • de stelling van Pythagoras kennen en bewijzen;

  • lengtes berekenen met de stelling van Pythagoras;

  • met de stelling van Pythagoras nagaan of een driehoek rechthoekig is.

Voorkennis:

  • vanuit de oppervlakte van een vierkant de lengte van de zijden berekenen door worteltrekken;

  • de oppervlakte van roosterfiguren bepalen;

  • de oppervlakte en de omtrek van een (halve) rechthoek, een driehoek, een cirkel en diverse vierhoeken bepalen;

  • werken met co√∂rdinaten.

verder | terug