Meetkundige berekeningen > Pythagoras
1234567Pythagoras

Voorbeeld 1

Je ziet hier de rechthoekige driehoek met en en .

Bereken de lengte van de hypotenusa .

> antwoord

De stelling van Pythagoras met geeft:

zodat .

Merk op dat de kwadraten van de gegeven rechthoekszijden worden opgeteld. Vierkanten op de zijden tekenen is niet nodig.

Opgave 5

Bekijk de figuur in Voorbeeld 1 nog eens. In deze rechthoekige driehoek is de hypotenusa steeds zijde .

a

Neem en en bereken . Laat de wortel in het antwoord staan.

b

Oefen dit (samen met een medeleerling) voor andere waarden van en .

Opgave 6

Van een rechthoekige driehoek met is  cm en  cm. Neem als hypotenusa .

a

Schets deze driehoek en schat de lengte van .

b

Bereken de lengte van met behulp van de stelling van Pythagoras in twee decimalen nauwkeurig.

Opgave 7

Hier zie je drie rechthoekige driehoeken.

Bereken in elke driehoek de exacte lengte van de hypotenusa.

verder | terug