Meetkundige berekeningen > Pythagoras
1234567Pythagoras

Voorbeeld 1

Hier zie je hoe je de stelling van Pythagoras gebruikt om de lengte van de hypothenusa te berekenen in de rechthoekige driehoek . Merk op dat de kwadraten van de gegeven rechthoekszijden worden opgeteld. Vierkanten op de zijden tekenen is niet nodig.

Bekijk de applet: stelling van Pythagoras

Opgave 6

Bekijk de figuur in Voorbeeld 1 nog eens. In deze rechthoekige driehoek is de hypothenusa is steeds zijde .

a

Neem en en bereken . Laat de wortel in het antwoord staan.

b

Oefen dit (samen met een medeleerling) voor andere waarden van en .

Opgave 7

Van een rechthoekige driehoek met is cm en cm. Neem als hypothenusa .

a

Schets deze driehoek en schat de lengte van oftewel zijde .

b

 Geef elke zijde een letter als naam en stel de stelling van Pythagoras op.

c

Bereken de lengte van met behulp van de stelling van Pythagoras in twee decimalen nauwkeurig.

Opgave 8

Hier zie je drie rechthoekige driehoeken.

Bereken in elke driehoek de exacte lengte van de hypothenusa.

verder | terug