Meetkundige berekeningen > Pythagoras
1234567Pythagoras

Practicum

In deze applet kun je de punten , en verplaatsen. Als je twee zijden van een gehele waarde geeft, krijgt de derde zijde vaak geen gehele waarde.

  • Controleer de benadering van de lengte van die derde zijde met de stelling van Pythagoras.

  • Wanneer hebben alle drie de zijden een gehele lengte?

verder | terug