Meetkundige berekeningen > Pythagoras
1234567Pythagoras

Theorie

Als van `∆ ABC` hoek `C` de rechte hoek is, dan heet de zijde `c` tegenover die rechte hoek de hypotenusa, dat is de langste zijde. De twee andere zijden, in dit geval `a` en `b` , noem je rechthoekszijden, want ze liggen op de benen van de rechte hoek.
In de rechthoekige `∆ ABC` met `/_C = 90^@` geldt dan altijd dat:

`BC^2+AC^2=AB^2`

ofwel:

`a^2+b^2=c^2`

In het algemeen geldt in elke rechthoekige driehoek de stelling van Pythagoras:

`(text(rechthoekzijde))^2 + (text(rechthoekzijde))^2 = (text(hypotenusa))^2`

Je kunt deze stelling goed gebruiken om de lengte van een zijde van een rechthoekige driehoek te berekenen als de twee andere zijden zijn gegeven. In de figuur zie je hoe dat gaat, bekijk ook de voorbeelden.

verder | terug