Meetkundige berekeningen > Lengtes berekenen
1234567Lengtes berekenen

Verwerken

Opgave 13

Bereken van elk van deze figuren de exacte oppervlakte en de exacte omtrek.

Opgave 14

Van is cm en cm. De oppervlakte van deze driehoek is  cm2.

a

Neem als basis en bereken de bijbehorende hoogte van deze driehoek.

b

Bereken nu de lengte van in twee decimalen nauwkeurig.

Opgave 15

In een glas staat een rietje van cm lengte dat tegen de bovenrand van het glas rust, zie figuur. De diameter van de cirkelvormige bovenrand van het glas is cm en die van de cirkelvormige onderrand is cm. De hoogte van het glas is cm.

Hoe lang is het deel van het rietje dat buiten het glas steekt?

Opgave 16

De kooi van een lift heeft de vorm van een balk met een breedte van m, een diepte van m en een hoogte van m.

a

Hoe lang is de langste onbuigzame paal die je in die lift kunt vervoeren? Geef je antwoord in meters op één decimaal nauwkeurig.

b

Je hebt een vlak rechthoekig paneel met een breedte van en een lengte van m. Kan dat in de lift?

Opgave 17

Deze figuur stelt een wigwam voor die de vorm heeft van een regelmatige vierzijdige piramide. Het grondvlak is een vierkant met een oppervlakte van m2. De vier opstaande stokken waarover het tentdoek is gespannen hebben alle vier een lengte van m, waarvan telkens  m buiten de wigwam steekt.

Hoe hoog is deze wigwam?

Opgave 18

Van een balk is , en  mm. Punt is het midden van ribbe .

Onderzoek of driehoek rechthoekig is.

verder | terug