Meetkundige berekeningen > Lengtes berekenen
1234567Lengtes berekenen

Voorbeeld 1

Hier zie je een regelmatig vierzijdige piramide `T . A B C D` met grondvlak `4` cm bij `4` cm en hoogte `6` cm. Zo'n piramide heet regelmatig omdat het grondvlak een veelhoek is waarvan alle zijden en hoeken gelijk zijn en omdat bovendien de top `T` loodrecht boven het midden `S` van het grondvlak zit.

Hoe maak je van zo'n piramide een uitslag?

> antwoord

Ga na dat de hoogte `T S` van de piramide kleiner is dan de hoogte van de driehoeken `T A B` , `T B C` , `T C D` en `T D A` . Van `∆ T A B` is de hoogte `T M` waarin `M` het midden van `A B` is.
Ga na dat `T M^2 = 2^2 + 6^2` .
En dus is `T M = sqrt( 2^2 + 6^2 ) = sqrt( 40 ) ≈ 6,3` cm.
Nu is de uitslag gemakkelijk te tekenen.

Opgave 4

Bekijk in Voorbeeld 1 hoe je de uitslag van een piramide tekent. Om de lengte van `T M` te berekenen, wordt de stelling van Pythagoras gebruikt.

a

Welke driehoek wordt gebruikt en welke hoek is dan de rechte hoek?

b

Hoe teken je de gewenste uitslag?

Je kunt ook in plaats van `T M` de lengte berekenen van de vier opstaande ribben `A T` , `B T` , `C T` en `D T` . Daarvoor moet je echter eerst bijvoorbeeld `A S` berekenen.

c

Doe dat en bereken vervolgens de lengte van `A T` .

d

Hoe teken je nu de gewenste uitslag?

Opgave 5

Van een regelmatige vierzijdige piramide zijn alle zijden `6` cm. De hoogte van elk van de vier opstaande zijvlakken is `p` en de hoogte van de piramide zelf is `h` .

a

Bereken de hoogte van elk van de vier opstaande zijvlakken.

b

Bereken de hoogte van de piramide.

Opgave 6

Van deze piramide is `T D` de hoogte, dus punt `T` zit loodrecht boven punt  `D` .

a

Bereken de lengte van `T C` .

b

Bereken de lengte van `T A` .

b

Bereken de lengte van `T B` .

verder | terug