Meetkundige berekeningen > Lengtes berekenen
1234567Lengtes berekenen

Verkennen

Opgave V1

Van een kubus `ABCD.EFGH` zijn alle ribben `6` cm. Over de voorkant van deze kubus loopt zijvlaksdiagonaal `AF` .

a

Van welke rechthoekige driehoek is `AF` de hypotenusa?

b

Bereken de lengte van `AF` in twee decimalen nauwkeurig.

c

Hoe lang is zijvlaksdiagonaal `AC` ?

Opgave V2

Van een kubus `ABCD.EFGH` zijn alle ribben `6` cm. Dwars door deze kubus loopt lichaamsdiagonaal `AG` .

a

Van welke rechthoekige driehoek is `AG` de hypotenusa? (Pak er een draadmodel van een kubus bij.)

b

Hoe bereken je de lengte van `AG` in twee decimalen nauwkeurig?

verder | terug