Meetkundige berekeningen > Lengtes berekenen
1234567Lengtes berekenen

Testen

Opgave 22

Van `∆ ABC` is `AB = 10` cm en `AC = 6` cm. De oppervlakte van deze driehoek is `25`  cm2.

a

Bereken de hoogte `CD` van deze driehoek.

b

Bereken de lengte van `BC` in twee decimalen nauwkeurig.

Opgave 23

Gegeven is een balk `ABCD.EFGH` met `AB=5` , `AD=4` en `AE=3` .

a

Bereken de lengte van lichaamsdiagonaal `AG` .

b

`P` is het midden van `AD` . Laat door berekening zien dat `Delta PGH` rechthoekig is.

verder | terug