Meetkundige berekeningen > Oppervlakte ruimtefiguur
1234567Oppervlakte ruimtefiguur

Voorbeeld 3

Bereken de dakoppervlakte van dit huis. Het grondvlak is `8` bij `8`  m. De nok van het dak zit `8`  m boven de grond. Houd geen rekening met de schoorsteen.

> antwoord

Het dak bestaat uit `8` rechthoekige driehoeken.
Elk van die driehoeken heeft een rechthoekszijde van `4` m (de halve nok van het dak) en een rechthoekszijde die één van de twee benen van een driehoekige gevel is. De benen van die driehoekige gevels kun je uitrekenen met de stelling van Pythagoras.
Ga na dat ze `sqrt(80 )` meter lang zijn.

De oppervlakte van één zo'n dakdeel is `1/2*4 *sqrt(80 )=2 sqrt(80 )` m2.
Het totale dak heeft een oppervlakte van `8 *2 sqrt(80 )=16 sqrt(80 )≈143,11` m2.

Opgave 8

Bekijk de berekening van de oppervlakte van het dak van het huisje in Voorbeeld 3.

a

Waaruit blijkt dat de schoorsteen niet is meegerekend? Waarom is dat niet erg als je wilt weten hoeveel dakbedekking er nodig is?

b

Reken zelf de lengte van de langste rechthoekszijde van elk dakdeel na.

c

Controleer nu de rest van de berekening van de oppervlakte van het dak.

d

Tussen twee dakdelen die geen gemeenschappelijke nok hebben zit een dakgoot. Bereken hoe lang die dakgoot is. Houd weer geen rekening met de schoorsteen.

Opgave 9

Hier zie je aanzichten van een eenvoudige tent.

a

Maak een tekening van deze tent en zet alle maten in je figuur. Bereken de lengte van alle ribben die nog niet zijn gegeven.

b

Bereken hoeveel m2 tentdoek er voor deze tent nodig is. (Reken het grondzeil niet mee.)

verder | terug