Meetkundige berekeningen > Oppervlakte ruimtefiguur
1234567Oppervlakte ruimtefiguur

Uitleg

Je ziet hier een balk `A B C D . E F G H` met `A B = 5` cm, `B C = 3` cm en `A E = 2` cm. Je wilt de oppervlakte bepalen.
Die oppervlakte is de som van de oppervlaktes van alle afzonderlijke grensvlakken:

  • ondervlak en bovenvlak zijn elk `5 * 3 = 15` cm2

  • voorvlak en achtervlak zijn elk `5 * 2 = 10` cm2

  • linker en rechter zijvlak zijn elk `3 * 2 = 6` cm2

De totale oppervlakte is `2 * 15 + 2 * 10 + 2 * 6 = 62` cm2.

Opgave 1

Je ziet hier een kubus waar een stuk van af is gezaagd. Het zaagvlak is `K L M N` . De kubus heeft ribben van `6`  cm. De lijnstukken `A K` , `C L` , `E N` en `G M` zijn allemaal `4` cm lang. De overblijvende figuur is een prisma.

a

Welke vorm heeft het zaagvlak `K L M N` ?

b

Bereken de lengte van `K L` .

c

Bereken de totale oppervlakte van het prisma.

Opgave 2

De balk `A B C D . E F G H` heeft ribben `A B = 12` , `A D = 6` en `A E = 8` cm. Punt `P` is het midden van `E F` en punt `Q` is het midden van `G H` .

Bereken de totale oppervlakte van het prisma `A B P E . D C Q H` .

verder | terug