Meetkundige berekeningen > Oppervlakte ruimtefiguur
1234567Oppervlakte ruimtefiguur

Uitleg

Je ziet hier een balk met cm, cm en cm. Je wilt de oppervlakte bepalen.
Die oppervlakte is de som van de oppervlaktes van alle afzonderlijke grensvlakken:

  • ondervlak en bovenvlak zijn elk cm2

  • voorvlak en achtervlak zijn elk cm2

  • linker en rechter zijvlak zijn elk cm2

De totale oppervlakte is cm2.

Opgave 1

Je ziet hier een kubus waar een stuk van af is gezaagd. Het zaagvlak is . De kubus heeft ribben van  cm. De lijnstukken , , en zijn allemaal cm lang. De overblijvende figuur is een prisma.

a

Welke vorm heeft het zaagvlak ?

b

Bereken de lengte van .

c

Bereken de totale oppervlakte van het prisma.

Opgave 2

De balk heeft ribben , en cm. Punt is het midden van en punt is het midden van .

Bereken de totale oppervlakte van het prisma .

verder | terug