Meetkundige berekeningen > Doorsneden
1234567Doorsneden

Inleiding

Je ziet hier een doorsnede van een appel. Zo'n doorsnede is bedoeld om te laten zien hoe de appel er van binnen uitziet.
Van allerlei (massieve) ruimtelijke figuren kun je doorsnedes maken, een goede zaag is voldoende...

Je leert in dit onderwerp:

  • doorsnedes in ruimtelijke figuren tekenen;

  • doorsnedes van ruimtelijke figuren op ware grootte tekenen;

Voorkennis:

  • berekeningen maken met de stelling van Pythagoras, onder andere ook in ruimtelijke figuren.

  • de oppervlakte en de omtrek van een (halve) rechthoek, een driehoek, een cirkel en diverse vierhoeken bepalen;

  • de oppervlakte en de inhoud berekenen van de volgende ruimtelijke figuren: balk, prisma, cilinder, piramide, kegel.

verder | terug