Meetkundige berekeningen > Doorsneden
1234567Doorsneden

Toepassen

Hier zie je hoe een doorsnede van een huis wordt getekend.

Ook in de biologie en de instrumentmakerij wordt regelmatig gebruik gemaakt van een doorsnede. Het gaat er dan vooral om te laten zien hoe objecten er van binnen uitzien.

Opgave 18Doorsnede van een huis
Doorsnede van een huis

Je ziet in Toepassen de doorsnede van een huis.

a

Welke informatie geeft een doorsnede die een aanzicht niet geeft?

b

Je ziet hier een "huis" met een dakkapel. Teken zelf een dwarsdoorsnede van dit huis, kies geschikte afmetingen en een passende indeling.

Opgave 19MRI scanner
MRI scanner

Een MRI scanner maakt een doorsnede foto van (delen van) levend weefsel, zoals het menselijk lichaam, met behulp van een techniek die "magnetic resonance imaging" heet. Dit wordt veel toegepast in de medische wetenschap. Zo'n doorsnede foto heet een "mri-scan" .

a

Welke informatie geeft zo'n doorsnede zoals je die hiernaast ziet? En welk nut heeft die informatie?

In het artikel uit de Wikipedia (juni 2012) waar dit plaatje uit komt vind je ook een animatie van een serie mri-scans na elkaar.

b

Waarom wordt er vaak een serie evenwijdige doorsneden gemaakt?

Hier zie je vier series evenwijdige doorsneden van ruimtelijke objecten. De doorsneden zijn op gelijke afstanden van elkaar gemaakt.

c

Beschrijf bij elke serie doorsneden om wel voorwerp het (waarschijnlijk) gaat. Leg ook uit waarom je nooit absoluut zeker kunt zijn van je antwoord.

d

Hoe ziet een serie evenwijdige doorsneden van een kubus met ribben van cm er uit als alle doorsneden evenwijdig zijn aan een grensvlak?

e

Hoe ziet een serie van vijf evenwijdige doorsneden van een kubus met ribben van cm er uit als ze loodrecht op een lichaamsdiagonaal worden gemaakt?

verder | terug