Meetkundige berekeningen > Doorsneden
1234567Doorsneden

Voorbeeld 1

Waarom is in de linker figuur wel en in de rechterfiguur niet een doorsnede van een kubus en een vlak getekend?

> antwoord

moet een vlakke vierhoek zijn. Als deze vierhoek vlak is en je brengt je oog naast zijde en je kijkt in de richting van dan zie je precies achter liggen. Je ziet dan de vierhoek van opzij als een lijnstukje. In de linker figuur is dat het geval omdat . In de rechter figuur niet ( ligt dan wel recht achter , maar ligt niet recht achter maar hoger).

Opgave 4

Hieronder zie je drie keer een kubus met een schijnbare doorsnede.

Welke doorsneden zijn niet goed? En hoe zou je die moeten verbeteren?

Opgave 5

Hieronder zie je drie keer een piramide met een schijnbare doorsnede.

Welke doorsneden zijn niet goed? En hoe zou je die moeten verbeteren?

verder | terug