Meetkundige berekeningen > Vergroten
1234567Vergroten

Theorie

Als je een figuur vergroot (of verkleint) door alle afmetingen met factor `k` te vermenigvuldigen, dan krijg je een nieuwe figuur die gelijkvormig is met de oorspronkelijke.

Verder geldt bij twee gelijkvormige figuren: als de lengtevergrotingsfactor `k` is, dan is de oppervlaktevergrotingsfactor `k^2` en de volumevergrotingsfactor `k^3` .

Bij een object op schaal `1 : a` is de lengtevergrotingsfactor `1/a` .

verder | terug