Rekenen > Decimale getallen
1234567Decimale getallen

Toepassen

Het tientallig stelsel is maar een voorbeeld van een talstelsel.

Computers bijvoorbeeld gebruiken het tweetallig stelsel dat alleen de cijfers en kent.
Dan is een getal dat bestaat uit eenheden, tweetal, viertallen, achttal, zestiental, 32-tallen, 64-tallen en 128-tal.
Dus komt overeen met in het tientallig stelsel.

Opgave 13Hoeveel getallen maak je?
Hoeveel getallen maak je?

Je mag alleen de cijfers , en gebruiken. Ieder cijfer mag je één keer gebruiken. Je kunt dan bijvoorbeeld het getal maken. Maar ook het getal .

a

Hoeveel verschillende getallen kun je zo maken?

b

En hoe zit dat als je alleen , en gebruikt?

Opgave 14Tweetallig stelsel
Tweetallig stelsel

Bekijk het verhaal hierboven over het tweetallig stelsel.

Je krijgt een nieuwjaarswens: gelukkig . Dit is een getal in het tweetallig stelsel.

a

Over welk jaar gaat het?

b

Verzin ook zelf zo'n nieuwjaarsgroet voor een ander jaar...

verder | terug