Rekenen > Decimale getallen
1234567Decimale getallen

Verwerken

Opgave 9

Hieronder zie je acht getallen.

; ; ; ; ; ; ;

a

Schrijf de acht getallen op van klein naar groot.

b

Hoeveel van deze getallen hebben twee cijfers achter de komma?

c

In welke van deze getallen komen 4 tienden voor?

Opgave 10

Schrijf de juiste getallen bij de pijltjes. Alle getallen hebben één of twee cijfers achter de komma.

Opgave 11

Stel je weer een getallenlijn voor.

a

Welk getal ligt precies midden tussen en ?

b

Welk getal ligt precies midden tussen en ?

c

Welk getal ligt precies midden tussen en ?

Opgave 12

Hoeveel gehele getallen liggen er tussen en ?

verder | terug