Rekenen > Decimale getallen
1234567Decimale getallen

Voorbeeld 1

Ga met behulp van de getallenlijn na:

  • is kleiner dan ; je schrijft

  • is groter dan ; je schrijft

  • ligt in tussen en ; je schrijft

Bekijk de applet: Getallenlijn

Opgave 5

Vul in of :

a

...

b

...

c

...

d

...

Opgave 6

Bekijk de getallenlijn.

a

Schrijf twee getallen op die tussen en liggen.

b

Schrijf ook twee getallen op die tussen en liggen.

c

Tussen welke twee gehele getallen ligt ? Gebruik de notatie met de kleinertekens.

d

Tussen welke twee getallen met twee cijfers achter de komma ligt ?

verder | terug