Rekenen > Decimale getallen
1234567Decimale getallen

Voorbeeld 2

Op rekenmachines en in computerprogramma's wordt vaak in plaats van onze decimale komma een punt gebruikt, de Amerikaanse decimale punt.
Het getal wordt dan .

Soms schrijf je in plaats van liever 16.302,54.
Vooral bij grotere getallen zoals (120 miljoen) is dat handig.

Amerikanen schrijven dan: 16,302.54 en 120,000,000.
Ze gebruiken de decimale punt en de decimale komma net andersom dan wij dat doen!
Lekker verwarrend, hè?

Opgave 7

Hoe voer je 612.015,4 op de rekenmachine in?

Opgave 8

Op je rekenmachine krijg je als uitkomst van een berekening het getal 1364.45.

a

Hoeveel honderdtallen komen er in dit getal voor?

b

En hoeveel honderdsten?

verder | terug