Rekenen > Decimale getallen
1234567Decimale getallen

Uitleg

Het getal bestaat uit:

Omdat er 10 cijfers (, , , , , , , , en ) worden gebruikt, spreek je van het tientallig stelsel of decimale stelsel. De plaats van het cijfer bepaalt de waarde ervan. De is nodig om een lege plaats aan te geven.

Decimale getallen kun je weergeven op een getallenlijn.

Klik op de rode punt en beweeg hem met de pijltjestoetsen. Je ziet dan getallen in twee cijfers achter de komma.

Bekijk de applet

Bij sommige getallen komen er geen cijfers achter de decimale komma (punt). Dan spreek je van gehele getallen. Gehele getallen zijn , , , , , , , , , , , , , enzovoorts.

Hoe verder een getal naar rechts ligt op de getallenlijn hoe groter het is:

  • is groter dan ; je schrijft

  • is groter dan ; je schrijft

  • is kleiner dan ; je schrijft

Het getal ligt tussen en in. Dat betekent dat groter is dan maar kleiner is dan . Je kunt dit schrijven als .

Opgave 1

Bekijk het getal .

a

Hoeveel cijfers achter de komma heeft dit getal?

b

Hoeveel duizendtallen komen er in dit getal voor?

c

Hoeveel honderdsten komen er in dit getal voor?

d

Hoeveel keer zo groot wordt dit getal als je de komma één plaats naar rechts verschuift?

e

Wat gebeurt er met dit getal als je de komma twee plaatsen naar links verschuift?

Opgave 2

In de applet in de Uitleg kun je de rode punt verschuiven. Je klikt er op en verschuift hem dan met de pijltjestoetsen. Zo kun je zelf bekijken welke getallen waar liggen.

a

Met hoeveel cijfers achter de decimale komma werkt de applet?

b

Welk getal ligt midden tussen en ?

c

Welk getal ligt midden tussen en ?

d

Welk getal ligt midden tussen en ?

Opgave 3

Bekijk de getallenlijn hieronder.

Welk getal wordt door de pijl aangegeven?

Opgave 4

Bekijk opnieuw de Uitleg . Lees het gebruik van het groterteken en het kleinerteken na.

a

Welk getal is groter: of ? Schrijf dit op met behulp van het groterteken.

b

Welk getal is kleiner: of ? Schrijf dit op met behulp van het kleinerteken.

c

Schrijf over en vul het juiste teken in: ... .

d

Tussen welke twee gehele getallen ligt ? Schrijf je antwoord op met behulp van kleinertekens.

verder | terug