Rekenen > Breuken optellen en aftrekken
1234567Breuken optellen en aftrekken

Verwerken

Opgave 15

Bereken zonder rekenmachine.

a

`3/4+6/7`

b

`8/11-2/7`

c

`4/5+2/3`

d

`7/9-1/3`

Opgave 16

Bereken zonder rekenmachine.

a

`3/5+2 1/3`

b

`2 1/6+1 3/4-2 1/12`

c

`3 7/12-2 5/6+2/3`

d

`4 3/10-2 2/5+17/20`

Opgave 17

Anneke, Henk en Frits verdelen een taart. Frits neemt `2/3` deel van de taart en Anneke snijdt bescheiden `1/12` deel van de taart af.

Welk deel van de taart blijft er over voor Henk?

Opgave 18

Schrijf de breuken als decimale getallen.

a

`3/5`

b

`14/16`

c

`2 3/5`

d

`1 3/4`

Opgave 19

Voer de berekeningen uit met de rekenmachine, maar zonder gebruik te maken van de breukentoets. Geef je antwoorden als exacte decimale getallen.

a

`4/5+2 1/8`

b

`4 5/6-1 2/3+1/3`

Opgave 20

In een stad is `1/3` deel van de mannen boven de veertig jaar en `1/7` deel van de vrouwen is boven de veertig jaar. Er zijn even veel mannen als vrouwen.

a

Welk deel van de mensen in die stad is boven de veertig jaar?

b

Waarom kun je het antwoord alleen berekenen wanneer er even veel mannen als vrouwen in deze stad wonen?

Opgave 21

Schilder A kan een huis in vijf uur schilderen en schilder B kan dit in drie uur. 

a

Welk deel van het huis kunnen beide schilders samen in een uur schilderen?

b

Waarom moet het steeds over hetzelfde (of een zeer vergelijkbaar) huis gaan?

c

Hoeveel tijd hebben beide schilders samen nodig om het huis te schilderen?

d

Schilder C schildert het huis in `3,5` uur. Welk deel van het huis schilderen B en C in één uur? 

e

Hoeveel tijd hebben schilders B en C nodig om het hele huis te schilderen?

f

Hoeveel tijd hebben alle drie de schilders gezamenlijk nodig om het hele huis te schilderen?

Opgave 22

De volgende puzzel is afkomstig uit "Puzzles, old and new" van professor Hoffman uit 1893. Stel met behulp van de cijfers `0` , `1` , `2` , `3` , `4` , `5` , `6` , `7` , `8` en `9` twee breuken samen waarvan de som `1` is. Elk cijfer moet precies één keer worden gebruikt.

Opgave 23

Diophantus van Alexandrië was een Grieks wiskundige die omstreeks `250` jaar na het begin van onze jaartelling leefde. Diophantus' jeugd duurde een zesde deel van zijn leven. Zijn baard begon een twaalfde deel later te groeien. Hij trouwde een zevende deel van zijn leven later en zijn zoon werd vijf jaar daarna geboren. Die zoon leefde de helft van Diophantus' leeftijd. Diophantus stierf vier jaar na zijn zoon.

Hoe oud was Diophantus toen hij overleed?

verder | terug