Rekenen > Vermenigvuldigen en delen
1234567Vermenigvuldigen en delen

Verwerken

Opgave 9

Doe de volgende vermenigvuldigingen en delingen met de hand. Controleer je antwoord met de rekenmachine.

a

1734 × 51

b

1734 / 51

c

23,56 × 3,1

d

23,56 / 3,1

e

1,23 × 0,05

f

1,23 / 0,05

Opgave 10

12 × 98 kun je met de hand uitrekenen door 12 × 90 + 12 × 8 te doen.
Handiger is 12 × 98 = 12 × 100 - 12 × 2 .

a

Licht deze handiger berekening toe.

b

Bereken op dezelfde manier 97 × 14.

c

Bereken 115 × 99 met de hand.

Opgave 11

Bereken met de hand en controleer je antwoord achteraf met de rekenmachine.

a

1645 × 97 / 25

b

1645 / 35 × 418

c

112,6 × 52 / 2,6

d

150 / 1,25 / 32

Opgave 12

Vul op de stippeltjes het juiste getal in:

a

1645 × ... = 41,125

b

1645 / ... = 23,5

c

2,56 × ... = 87,04

d

2.56 / ... = 128

verder | terug