Rekenen > Vermenigvuldigen en delen
1234567Vermenigvuldigen en delen

Voorbeeld 2

Je ziet hoe je decimale getallen met de hand vermenigvuldigt en deelt. Soms blijft er bij deling een rest ongelijk aan 0 over. Dat betekent dat je een getal overhoudt dat kleiner is dan het getal waar je door deelt, maar niet 0 is.

Opgave 7

Reken met de hand met decimalen. Controleer je antwoorden met de rekenmachine.

a

Bereken het product van 3783 en 291 .

b

Bereken het quotiënt van 3783 en 291 .

c

Bereken het quotiënt van 2648 en 115 . Hoeveel bedraagt de rest?

verder | terug