Rekenen > Vermenigvuldigen en delen
1234567Vermenigvuldigen en delen

Uitleg

Wat kosten tien schriften van € 1,25 samen? Je moet vermenigvuldigen om het antwoord te vinden: 10 × 1,25 = 12,50 . Je krijgt dan de product van deze getallen. Tien schriften kosten € 12,50.

Hoeveel schriften van € 1,25 kun je voor € 15,00 kopen?

Je moet delen om het antwoord te vinden: 15 / 1,25 = 12 . 12 is het quotiënt van 15 en 1,25 . Je ziet dat voor delen het teken / gebruikt wordt en niet langer de dubbele punt (mocht je dit gewend zijn). Voor € 15,00 kun je 12 schriften kopen.

Dergelijke vermenigvuldigingen en delingen kun je met je rekenmachine doen:

Maar je kunt ze ook met de hand uitvoeren.

Opgave 1

Bereken uit het hoofd.

a

20 × 13

b

130 / 5

c

1,12 × 50

d

28,40 / 40

Opgave 2

Vul in:

a

7 × 42 = 294, dus 294 is ... van 7 en 42.

b

42 / 7 = 6, dus 6 is ... van 42 en 7.

Opgave 3

Bekijk in de Uitleg hoe je twee getallen met de hand vermenigvuldigt en deelt.

Maak de volgende vermenigvuldigingen en delingen met de hand. Controleer je antwoord met de rekenmachine.

a

624 × 39

b

624 / 39

c

5967 × 17

d

5967 / 17

e

32,24 × 1,24

f

32,24 / 1,24

verder | terug