Rekenen > Breuken optellen en aftrekken
1234567Breuken optellen en aftrekken

Uitleg

Gelijknamige breuken kun je eenvoudig bij elkaar optellen of van elkaar aftrekken:

`3/7+2/7=5/7`

`5/7-2/7=3/7`

Als breuken niet gelijknamig zijn, moet je ze eerst gelijknamig maken:

`1/2 + 1/4 = 2/4 + 1/4 = 3/4`

`1/2 - 1/3 = 3/6 - 2/6 = 1/6`

Opgave 4

Bereken en vereenvoudig daarna zo veel mogelijk.

a

`5/9+1/9`

b

`11/12-7/12`

c

`3 7/12+11/12`

d

`4 1/3-2 2/3`

Opgave 5

Bekijk de figuur. Het gaat om de breuken `1/2` en `3/8` .

a

Beide breuken zijn niet gelijknamig. Ze hebben een andere noemer. Op grond van de figuur zijn ze wel gemakkelijk gelijknamig te maken. Waarom?

b

Hoeveel is dus `1/2+3/8` ?

c

Hoeveel is `1/2-3/8` ?

verder | terug