Rekenen > Breuken optellen en aftrekken
1234567Breuken optellen en aftrekken

Testen

Opgave 24

Bereken.

a

`1 2/3+5 4/5`

b

`2 7/8-3/10`

Opgave 25

Bereken.

a

`2/8+6/7`

b

`4/5-2/3`

Opgave 26

`4/6` van de `144` docenten komt met de auto naar school, `1/8` loopt en de rest fietst naar school.

a

Hoeveel docenten komen met de auto?

b

Welk deel komt op de fiets?

c

Hoeveel docenten zijn dat?

Opgave 27

Schrijf de breuken als decimale getallen.

a

`4/16`

b

`3/8`

verder | terug