Rekenen > Vermenigvuldigen en delen
1234567Vermenigvuldigen en delen

Testen

Opgave 17

Gegeven zijn de getallen: 5494,3 en 164,5.

a

Vermenigvuldig beide getallen op zonder de rekenmachine te gebruiken.

b

Deel het grootste getal door het kleinste zonder de rekenmachine te gebruiken.

c

Controleer beide antwoorden met behulp van de rekenmachine.

verder | terug