Rekenen > Vermenigvuldigen en delen
1234567Vermenigvuldigen en delen

Theorie

Je kunt op decimale getallen allerlei bewerkingen uitvoeren. Twee daarvan zijn

  • Vermenigvuldigen:
    Als je decimale getallen vermenigvuldigt, krijg je het product van deze getallen.
    Je gebruikt er het teken × ("keer") voor: 19,8 × 0,32 = 6,336.

  • Delen:
    Als je twee decimale getallen op elkaar deelt, krijg je het quotiënt van deze getallen.
    Je gebruikt er het teken / ("gedeeld door") voor: 19,8 / 0,32 = 61,875.

Bij delen is de volgorde erg van belang, daarom heet hier het getal dat je deelt (hier dus 19,8) het deeltal en het getal waar je door deelt (hier 0,32) de deler.

verder | terug