Rekenen > Vermenigvuldigen en delen
1234567Vermenigvuldigen en delen

Voorbeeld 1

Een pot witkalk kost € 19,95. Je kunt er 12 m2 muur mee witten.

Als je 40 m2 muur moet witten, dan heb je 40 / 12 = 3,33333... potten verf nodig. Je koopt er dus 4.

Om uit te rekenen wat die vier potten witkalk kosten, doe je 4 × 19,95 = 79,8 .
Je bent dus € 79,80 kwijt aan verf.

Opgave 4

Laat zien hoe je in het voorbeeld aan 3,33333... komt.
Waarom staan er stippeltjes achter dit getal?

Opgave 5

In een pot lakverf zit 0,75 liter. Daarmee kun je een oppervlak van 8 m2 lakken.
Je moet twaalf deuren lakken. Elke deur heeft een oppervlakte van 3,9 m2.

a

Hoe groot is de totale oppervlakte die je moet lakken?

b

Hoeveel potten lakverf koop je? Hoeveel liter lakverf is dat?

Opgave 6

In een schaatstoernooi worden vier afstanden gereden op een schaatsbaan met een lengte van 400 m.

a

Iemand schaatst in één van die vier wedstrijden 12,5 rondjes. Over welke afstand gaat het dan?

b

De dames schaatsen de 5000 m, de 3000 m, de 1500 m en de 500 m. Hoeveel rondjes legt elke schaatsster in totaal af in dit toernooi?

verder | terug