Rekenen > Afronden
1234567Afronden

Verwerken

Opgave 10

Rond de volgende getallen af op één decimaal:

a

12,36

b

312,139

c

6,74

d

23,569 / 3,1

Opgave 11

Rond de volgende getallen af op twee cijfers achter de komma:

a

4,553

b

12,506

c

70,004

d

49,4949

e

0,198

f

19,99999

verder | terug