Rekenen > Afronden
1234567Afronden

Voorbeeld 1

Je hebt voor een bepaald vak de volgende cijfers gehaald:

  • proefwerken (tellen 3 keer mee): 7,5 en 6,9 en 8,1

  • overhoringen (tellen 1 keer mee): 8,0 en 5,4

  • werkstukje (telt 2 keer mee): 7,5

Je rekent nu je rapportcijfer zo uit:
3 × 7,5 + 3 × 6,9 + 3 × 8,1 + 8,0 + 5,4 + 2 × 7,5 = 95,9.
Dit deel je door 3 + 3 + 3 + 1 + 1 + 2 = 13.
Je vindt een gemiddelde van ongeveer 7,37692....

Je rapportcijfer is een 7,4 als het op één decimaal wordt afgerond.
Je rapportcijfer is een 7 als het op gehelen wordt afgerond.

Opgave 5

Andries heeft voor het vak nederlands twee proefwerken en drie schriftelijke overhoringen (S.O.'s) gemaakt en één spreekbeurt gehouden. Voor zijn proefwerken had hij een 7,8 en een 6,4 en voor de S.O.'s een 4,2, een 7,3 en een 8,1. De spreekbeurt was een 8. Voor het rapportcijfer tellen de proefwerken drie keer zo zwaar en de spreekbeurt twee keer zo zwaar als een S.O.

Bereken zijn rapportcijfer en rond het af op een geheel getal.

Opgave 6

Gebruik het ongeveerteken. Bereken en rond je antwoord af op twee decimalen:

a

3 × 0,3134 + 4 × 0,052

b

3 × 0,3134 - 4 × 0,052

c

0,36 / 9,15

d

9,15 / 0,36

verder | terug