Rekenen > Afronden
1234567Afronden

Uitleg

Als je een getal wilt afronden op twee decimalen nauwkeurig, dus op twee cijfers achter de komma, dan kijk je naar de derde decimaal:

Is de derde decimaal een 0, 1, 2, 3, of 4, dan rond je af naar beneden.
Dus:

  • 17,7834 17,78

  • 0,67285 0,67

Is de derde decimaal een 5, 6, 7, 8, of 9, dan rond je af naar boven.
Dus:

  • 12,7864 12,79

  • 0,67914 0,68

Het teken = betekent: "is gelijk aan" .
Het teken betekent: "is ongeveer gelijk aan" .

Opgave 1

Jaap's rapportcijfer voor informatiekunde is gebaseerd op twee even zwaar tellende cijfers: een 6,3 en een 6,6.

a

Bereken zijn gemiddelde. Rond af op één decimaal.

b

Waarom krijgt Jaap geen 7 op zijn rapport?

Opgave 2

Ayse heeft voor geschiedenis een 6 op haar rapport. Maar ze staat gemiddeld niet precies een 6 .

a

Welk cijfer heeft Ayse minstens gemiddeld?

b

Welk cijfer heeft Ayse hoogstens gemiddeld voor geschiedenis?

Opgave 3

Leg aan de hand van de figuur hiernaast uit waarom

a

1,1936 op drie decimalen afgerond gelijk is aan 1,194;

b

1,1936 op twee decimalen afgerond gelijk is aan 1,19;

c

5,059 op twee decimalen afgerond gelijk is aan 5,06;

d

5,059 op één decimaal afgerond gelijk is aan 5,1;

Opgave 4

Gebruik het ongeveerteken. Rond af op vier cijfers achter de komma:

a

0,785607

b

32,359952

verder | terug