Rekenen > Afronden en schatten
1234567Afronden en schatten

Voorbeeld 1

Afronden betekent dat je een getal eenvoudiger schrijft.

Je wilt jouw rapportcijfer berekenen uit proefwerken en overhoringen. Het hangt er dan van af hoe vaak deze meetellen om je cijfer te kunnen bepalen. Een overhoring telt één keer mee en een proefwerk drie keer. Nu je dit weet, deel je de uitkomst door het totaal aantal keren dat iets meetelt.

Je hebt voor wiskunde de volgende cijfers gehaald:

  • proefwerken: `7,5` en `6,9` en `8,1`

  • overhoringen: `8,0` en `5,4`

Je telt eerst alle cijfers bij elkaar op en houdt er daarbij rekening mee, hoe vaak een cijfer meetelt:

`3xx7,5+3xx6,9+3xx8,1+1xx8,0+1xx5,4=80,9`

Dit deel je door het aantal keren dat de cijfers meetellen, namelijk door:
`3+3+3+1+1=11` .

`(80,9)/11~~7,35454545...`

Je rapportcijfer is afgerond op één decimaal een `7,4` . Je rapportcijfer is afgerond op gehele getallen een `7` .

Opgave 9

Andries heeft voor het vak Nederlands twee proefwerken en drie schriftelijke overhoringen gemaakt en één spreekbeurt gehouden. Voor zijn proefwerken had hij een `7,8` en een `6,4` en voor de schriftelijke overhoringen een `4,2` , een `7,3` en een `8,1` . De spreekbeurt was een `8` . Voor het rapportcijfer tellen de proefwerken drie keer zo zwaar en telt de spreekbeurt twee keer zo zwaar als een schriftelijke overhoring. De schriftelijke overhoringen tellen elk een keer mee.

a

Bereken het gemiddelde rapportcijfer afgerond op één decimaal.

b

Bereken het rapportcijfer afgerond op een geheel getal.

Opgave 10

Jaaps rapportcijfer voor geschiedenis is gebaseerd op twee even zwaar tellende cijfers: een `6,3` en een `6,6` .

a

Bereken Jaaps gemiddelde. Rond af op één decimaal.

b

Welk heel cijfer krijgt Jaap op zijn rapport?

verder | terug