Rekenen > Schatten
1234567Schatten

Voorbeeld 1

48,9 × 605 50 × 600 = 30.000

151,75 + 509,63 150 + 510 = 660

Je gebruikt op het moment van schatten (grof afronden) het ongeveerteken.

Opgave 4

Maak eerst een schatting van het antwoord en reken vervolgens het antwoord uit.

a

39,8 + 213

b

753,14 - 25,5

c

682,5 / 250

d

1209 × 4,92

Opgave 5

Controleer de volgende uitspraken door een schatting te maken.

a

Het antwoord op 1624,5 × 13,95 heeft een orde van grootte tussen 1000 en 10.000.

b

Het antwoord op 1624,5 / 13,95 heeft een orde van grootte tussen 100 en 1000.

verder | terug