Rekenen > Schatten
1234567Schatten

Voorbeeld 2

Vaak is het handig om eerst een schatting van een deel te maken en dan het totaal te schatten.

  • Een Italiaans restaurant weten hoeveel pizza's ze per maand verkopen. Ze tellen drie dagen hoeveel pizza's ze verkopen en vermenigvuldigen dat aantal met 10.

  • Je wilt weten hoeveel spaghetti er nodig is voor 14 personen. Het middelste gat in de spaghettilepel geeft een schatting van de hoeveelheid spaghetti voor één persoon. Die hoeveelheid vermenigvuldig je dan met 14.

Soms maak je een schatting door te vergelijken met een afmeting die je kent.

  • Je weet hoe lang je zelf bent. Dus zal een deur ongeveer 2 m hoog zijn.

  • Een deur is ongeveer 2 m. Dus de verdiepingen van een flat zullen tussen 2,5 m en 3 m inzitten. Een flat van 10 verdiepingen zal dus zo'n kleine 30 m hoog zijn.

Opgave 6

Maak een schatting van de hoogte van het voorste flatgebouw. Licht je antwoord toe.

Opgave 7

In februari heeft het gezin Verschoten voor € 89,35 gebeld.

Schat voor welk bedrag dit gezin per jaar belt. Leg ook uit waarom het lang niet zeker is dat het geschatte bedrag het werkelijke bedrag is.

Opgave 8

Wilco zit in het eindexamenjaar van de HAVO. Hij heeft over 7 maanden mondeling Nederlands. Voor die tijd moet hij nog 12 boeken lezen.

a

Schat hoeveel weken hij heeft om één boek te kunnen lezen.

b

Bedenk een goede manier om te schatten hoeveel uur je nodig hebt voor het lezen van één boek.

c

Wilco leest in 15 minuten gemiddeld 4,5 bladzijden. Een gemiddeld boek telt ongeveer 180 volgeschreven pagina’s. Schat hoeveel uur Wilco voor een boek nodig heeft.

d

Wilco besluit om iedere dag voor het slapen gaan een half uurtje te lezen. Schat of hij daar voldoende aan heeft.

e

Maak een schatting van hoe lang Wilco iedere avond moet lezen om over 7 maanden alle boeken uit te hebben.

verder | terug