Rekenen > Afronden en schatten
1234567Afronden en schatten

Voorbeeld 2

Vaak is het handig om eerst een schatting van een deel te maken en dan het totaal te schatten.

  • Een Italiaans restaurant wil weten hoeveel pizza's men per maand verkoopt. Ze tellen drie dagen hoeveel pizza's ze verkopen en vermenigvuldigen dat aantal met `10` .

  • Je wilt weten hoeveel spaghetti er nodig is voor veertien personen. Een handvol spaghetti geeft een schatting van de hoeveelheid spaghetti voor één persoon. Die hoeveelheid vermenigvuldig je dan met `14` .

Soms maak je een schatting door te vergelijken met een afmeting die je kent.

  • Je weet hoe lang je zelf bent. Dus zal een deur ongeveer `2` meter hoog zijn.

  • Een deur is ongeveer `2` meter. Dus de verdiepingen van een flat zullen tussen `2,5` meter en `3` meter in zitten. Een flat van tien verdiepingen zal dus zo'n kleine `30` meter hoog zijn.

Opgave 11

Controleer de uitspraken door een schatting te maken. Kruis de juiste uitspraken aan.

Het antwoord op `1624,5xx13,95` heeft een orde van grootte tussen `1000` en `10000` .

Het antwoord op `(1624,5)/(13,95)` heeft een orde van grootte tussen `100` en `1000` .

Opgave 12

Maak eerst een schatting van het antwoord en reken vervolgens het antwoord uit.

a

`39,8 + 213`

b

`753,14 - 25,5`

c

`(682,5)/250`

d

`1209xx4,92`

Opgave 13

Maak een schatting van de hoogte van het flatgebouw. Licht je antwoord toe.

Opgave 14

In februari heeft het gezin Verschoten voor € `89,35` gebeld.

Schat voor welk bedrag dit gezin per jaar belt. Leg ook uit waarom het lang niet zeker is dat het geschatte bedrag het werkelijke bedrag is.

Opgave 15

Wilco zit in het eindexamenjaar van het vwo. Hij heeft over zeven maanden mondeling Nederlands. Voor die tijd moet hij nog twaalf boeken lezen.

a

Schat hoeveel weken hij heeft om één boek te kunnen lezen.

b

Bedenk een goede manier om te schatten hoeveel uur je nodig hebt voor het lezen van één boek.

c

Wilco leest in `15` minuten gemiddeld `4,5` bladzijden. Een gemiddeld boek telt ongeveer `180` pagina’s. Schat hoeveel uur Wilco voor een boek nodig heeft.

d

Wilco besluit om iedere dag voor het slapen gaan een half uurtje te lezen. Schat of hij daar voldoende aan heeft.

e

Maak een schatting van hoe lang Wilco iedere avond moet lezen om over zeven maanden alle boeken uit te hebben.

verder | terug