Rekenen > Afronden en schatten
1234567Afronden en schatten

Uitleg

Schatten betekent grof afronden.

Je gebruikt schatten bijvoorbeeld om uit te rekenen hoeveel iets ongeveer gaat kosten of hoeveel verf je ongeveer nodig hebt om je kamer te schilderen. Je rondt dan de preciese bedragen of maten grof af op getallen waarmee je gemakkelijk kunt rekenen.

Ook bij berekeningen op je rekenmachine is het verstandig om van tevoren de uitkomst te schatten.

Soms is het handig om ruim te schatten. Dan rond je alle getallen naar boven af. Je hebt natuurlijk geen zin om een dagje naar een pretpark te gaan en dan geen geld meer te hebben om wat te drinken of te eten te kopen.

Soms geef je alleen aan dat een getal tussen de `100` en de `1000` of tussen de `1000` en de `10000` ligt. Dit heet: de orde van grootte.

Opgave 5

Je rekent op een rekenmachine uit `(628,463)/(0,95)` .

a

Je antwoord is `66154` . Waarom kan dit nooit goed zijn?

b

Kennelijk ben je de decimale komma vergeten. Waar moet de komma in het antwoord?

Opgave 6

Bij de volgende opgaven ontbreekt in het antwoord de komma. Zet de komma op de juiste plaats door het antwoord te schatten.

a

`879,4 + 54,75 = 93415`

b

`4376,7 - 3887,24 = 48946`

c

`4,58xx16,2=74196`

d

`5743xx6,5=373295`

e

`(651,298)/(13,7) = 4754`

f

`(126,96552)/(101,2) = 12546`

Opgave 7

Je gaat met drie vrienden pizza eten. Jullie eten twee Margherita's van € `14,95` per stuk en twee Marinara's van € `16,50` per stuk. Verder drinken jullie alle vier een glas fris van € `2,75` per stuk.

a

Schat hoeveel dit samen gaat kosten.

b

Heb je aan € `75,00` genoeg als je alles in één keer wilt afrekenen?

Opgave 8

Bepaal de orde van grootte van het antwoord. 

a

`24xx512`

b

`0,24xx512`

c

`24/512`

d

`(0,24)/512`

verder | terug