Rekenen > Schatten
1234567Schatten

Testen

Opgave 15

Maak bij de volgende berekeningen eerst een schatting van het antwoord. Bereken daarna de uitkomst.

a

1201,3 + 578,12

b

1201,3 - 578,12

Schat bij de volgende berekening eerst de orde van grootte. Bereken daarna het antwoord.

c

1201,3 × 578,12

Opgave 16

Je zit in een voetbalstadion naar een wedstrijd te kijken.

a

Beschrijf hoe je het aantal zitplaatsen zou kunnen schatten.

b

Beschrijf hoe je het aantal bezoekers zou kunnen schatten.

verder | terug